GREP Rødmyr

GREP Rødmyr fasade

GREP Rødmyr er GREPs produksjons- og arbeidsinkluderingsbygg i Skien. Bygget ligger i Rødmyrveien 57.

GREP Rødmyr huser store deler av GREPs produksjon. Her finnes produksjonsavdelinger for blant annet søm og tekstil, mekanisk, pakking og montering, snekker, trykkeri og vaskeri. GREP Rødmyr er arbeidsplass for veldig mange innenfor varig tilrettelagt arbeid.