GREP Rønningen barnehage

GREP Rønningen Barnehage

Rønningen barnehage er en attføringsbarnehage som fokuserer på best mulig tilrettelegging av det fysiske og pedagogiske opplegget for enkelte barn, og er delt inn i fem avdelinger. 

I tillegg tilbyr barnehagen arbeidspraksisplasser til arbeidssøkere og lærlingeplasser for studenter innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Gå til Rønningen Barnehages nettsider for å oppleve barnehagen og søke om plass.