Lokasjoner i GREP

GREP har fordelt sin virksomhet på ulike lokasjoner i hele Grenland.

Alle lokasjonene bidrar aktivt til GREPs produksjon av varer og tjenester, i tillegg til å være arbeidsplass for mennesker i varig tilrettelagt arbeid og arenaer for arbeidssøkere som har behov for arbeidstrening, erfaring og utprøving. Mange av GREPs lokasjoner tilbyr også lærlingeplasser innenfor ulike fag og andre opplærings- og kompetansehevingsløp. GREP har fokus på trygge og forutsigbare rammer for alle arbeidstakere og arbeidssøkere, og jobber kontinuerlig med ivaretakelse av et godt arbeids- og læringsmiljø på alle lokasjoner. 

GREP Rødmyr

Rødmyrveien 57, 3735 Skien
35 51 63 00

GREP Bamble

Dronning Margretesvei, 3960 Stathelle
35 51 63 00

Sitt Ned kunst & kafé

Telemarksgata 12, 3724 Skien
35 51 63 00

Maribakkane barnehage

Skien, 3728 Skien
35 51 63 00

GREP Norrøna Brygge

Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn
35 51 63 00

Rønningen barnehage

Porsgrunn, 3925 Porsgrunn
35 51 63 00

GREP Porsgrunn

Floodmyrvegen 29, 3946 Porsgrunn
35 51 63 00