Barnehageansatte i GREP

Gøy å være inkludert i noe større!

Hos GREP Grenland jobber det masse flinke folk innenfor mange ulike fag og områder. Noen av disse jobber i GREPs barnehager. Gjennom sitt arbeid i barnehagene kan GREPs ansatte oppleve gleden over å både jobbe med de kommende generasjoners utvikling og GREPs hovedoppgave; å få folk i jobb eller utdanning.

Fire ansatte fra GREPs barnehager har tatt seg tid til en prat. Anita og Linda fra Maribakkane og Hannah og Ida fra Rønningen har alle sammen jobbet lenge i GREP-barnehagene, men har noe ulik fartstid. Allikevel gjør de seg mange av de samme refleksjonene. 

Anita er barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i GREP siden 2001. Hun synes at det aller beste med å jobbe i GREP er kontakten med barna, og å være med på å skape gode relasjoner. Hannah, som har jobbet i GREP i 14 år synes at variasjon, og det at man får jobbe med mye forskjellig er det beste. Hun synes hun møter mange bra folk, og at det er flott å ha muligheten til å se hvert enkelt barn. Det felles fokuset på å få folk i jobb eller utdanning virker motiverende. 

Ida jobber som pedagog og har vært i GREP siden 2006. "Det beste med å jobbe i GREP er å være en del av noe større", sier hun. Hun opplever fellesskapet og det å få muligheten til å jobbe med mye ulikt som verdifullt. Linda, som har jobbet i GREP siden 2004, trekker fram det å kunne jobbe på tvers i GREP, og de mulighetene dette gir som spesielt bra. Dette mener de er med på å gjøre GREP-barnehagene til en litt annerledes arbeidsplass enn andre barnehager. 

Felles for alle sammen er gleden over å bety noe i barns liv. Anita nevner det å bli møtt på en bra måte om morgenen, og alle fire trekker fram glede, humor, samhold og omsorg som sentrale deler av det å jobbe i en GREP-barnehage. 

Det at GREP-barnehagene også bidrar i arbeidet med å få folk i jobb eller utdanning er viktig. Hannah synes at det er spennende å hjelpe til å få folk i gang. Gjennom jobbsøkerne og studentene som er utplassert i barnehagen blir barna også kjent med et stort mangfold av mennesker, innenfor trygge rammer. Dette er et verdifullt innslag i jobbhverdagen i barnehagene, og gir mestring for mange. "Jobbsøkere og studenter gir gode tilbakemeldinger på at de blir tatt godt imot her", sier Linda. 

"Det er viktig å ha bedrifter som GREP. Alle fortjener en sjanse og alle har verdi", sier Anita. Ida supplerer med at det er så mange som faller utenfor, og at gjennom bedrifter som GREP kan disse menneskene få en mulighet. I GREP-barnehagene er det fokus på inkludering i arbeidslivet, akkurat som ellers i bedriften. Alle fire er enige om at det fellesskapet som GREP tilbyr for eksempel ansatte i Varig Tilrettelagt Arbeid har stor betydning for veldig mange, og for noen representerer dette både jobb og sosial omgangskrets. 

GREP-barnehagene jobber målrettet og faglig. Du kan lese mer om barnehagene ved å besøke nettsidene deres:

Maribakkane barnehage

Rønningen barnehage