Bli med på FROG

FROG logo

FROG er syv uker med intensiv trening i selvledelse. For svært mange er graden av mestring og evne til å stå løpet ut forbausende høy. Har du et ønske om endring i eget liv? Da er FROG noe for deg.

GREP starter snart opp en ny runde med FROG-trening. Med oppstart den 20. februar er det plass til 12 deltakere til aktiv FROG-trening i gruppe. Felles for deltakerne er at de må ønske endring i eget liv, og stille til treningen alle de 25 dagene den foregår. 

Når du deltar på FROG-trening følges du opp av to sertifiserte FROG-trenere, som er til stede i rommet til enhver tid. Du vil også ha en klar plan for det du skal jobbe med for å finansiere dine drømmer, og nå dine mål om utdanning eller jobb.

Hvis du vil lære mer om FROG kan du klikke HER, eller ta kontakt på frog@grepgrenland.no / 35 51 63 00.