Spennende og innovativt kurs i byggfag

Illustrasjonsfoto snekkerprosjekt

Hos GREP Bamble finnes det spennende muligheter innenfor AFT-tiltaket. På snekkerverkstedet tilbys grunnleggende kurs i byggfag, med stor vekt på praktisk arbeid. Kursets tre moduler bygger på hverandre, men som hver for seg også gir god basiskunnskap. 

Poenget med kurset er å gi en god innføring i bygg- og anleggsfaget, og skape en god plattform for videre skolegang, jobb og læringsløp. En av styrkene ved opplegget er at selv om modulene bygger på hverandre vil man ved å gjennomføre enkeltvise moduler også inneha kunnskap som kan overføres til andre håndverksyrker. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innovasjon i tilnærmingen har vært viktig i utarbeidelse av kurset. Ved å se på måter å forenkle opplæringen på er terskelen for å lykkes senket betraktelig. I kurset brukes for eksempel GREPs egenproduserte meterstokker i målestokk 1:4, noe som forenkler opplæringen vesentlig. I kursets moduler 1 og 2 bygger deltakerne konstruksjoner i målestokk 1:4 i stedet for full størrelse. Dermed kan modellene bygges på et arbeidsbord uten å måtte klatre i høye stillas. Alle byggeprinsipper blir selvsagt ivaretatt i prosessen. I avsluttende modul 3 bygges sommerstuer i full størrelse. Noe av det spesielle med kurset er bredden i basiskunnskap det gir. Etter fullførte moduler innehar kursdeltakerne basiskunnskap som kan benyttes innenfor muring, forskaling, blikkenslaging og mer.

Hvis du vil ha mer informasjon om kurset kan du enten klikke her eller ta en titt på videoen under: