Administrasjon

Fra 2015 er administrasjonen i GREP lokalisert på Norrøna Brygge i Porsgrunn, sammen med jobbkonsulenter og støtte- og stabsfunksjoner.

GREP Grenlands hovedkontor på Norrøna Brygge i Porsgrunn åpnet i 2015. Her er det tidsriktige og lyse lokaler som huser flere av bedriftens sentrale funksjoner.

Kontaktpersoner

Thor Fjellvang

Administrerende direktør

Petter Malmgren Danielsen

Produksjonssjef

Heidi Gjøsæter

Personalsjef

Gro Havenstrøm Johannessen

Administrasjonssjef

Anne Britt Lie                   

Leder arbeid og utvikling       

Markedssjef

Jostein Stensrud Køhn

Markedssjef

Øvrige kontaktpersoner:

Hovedverneombud:

Roy Smedsli

94 52 70 14 / e-post


Hovedtillitsvalgt:

Mona Hogstad Olsen

94 52 70 19 / e-post


Personvernombud:

Tone Annette Engebretsen

92 08 87 46 / e-post