GREP Elektro

GREP Elektro er en produksjonsavdeling med dyktige fagarbeidere og lærlinger. Tavlemontørene hos GREP Elektro utfører oppdrag på bestilling fra næringslivet, leverer til avtalt tid og avtalt kvalitet.

GREP Elektro leverer alt innen EL-tavler. Avdelingen utfører arbeidsoppgaver for privat og offentlig sektor med alt fra enkle tavler til de mest avanserte elektrotavlene for næring og bolig. I tillegg leverer og monterer GREP Elektro nettverksteknologi og er både prosjekterende og utførende innenfor fiber-/nettverksteknologi. GREP Elektro tilbyr testing og dokumentasjon av nettverk. Med bakgrunn i sin ECOMNETT-autorisasjon er GREP Elektro sertifisert til å utføre alt arbeid innen datanettverk.

GREP Elektro har også produksjon og sammenstilling av mindre komponenter etter kundens kravspesifikasjon, og har blant annet automatiserte maskiner for kabelbearbeiding og sluttkontroll.

Produkter fra GREP Elektro

  • Elektrotavler
  • Fordelingstavler
  • Styre- og automatikkskap
  • Nettverksskap med fiberpatch og paneler
  • Kabelmontering

Tjenester fra GREP Elektro

  • Produksjon, vedlikehold og oppgradering av EL-tavler
  • Inspeksjon og service
  • Oppgaver innen datanettverk
  • Opplæring i fagbrev tavlemontør og IKT servicefag