Oversikt over tilbud

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP leverer følgende tjenester til NAV:

 • Arbeid med bistand (AB)
 • Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 • Avklaring
 • ARR - Arbeidsretta rehabilitering
 • Arbeid først
 • Arbeidsretta norsk
 • Mangfoldsløft
 • GREP for jobb
 • FROG Online Identity
 • Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA)
 • Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA)