Vil du være med på å hjelpe mennesker ut i jobb?

Ingen beskrivende tekst lagt til

 

GREP sitt hovedmål er å få folk i jobb eller utdanning. Derfor samarbeider vi tett med en stor mengde arbeidsgivere i Grenland.

Det å inkludere ulike mennesker inn i arbeidslivet, er en viktig samfunnsoppgave. Og vi mener at Grenland antagelig har Norges mest inkluderende næringsliv.

Kandidater hos GREP har ulike forutsetninger og behov, men felles for dem er ønsket om å komme tilbake i jobb, få en ny jobb, finne ut av hvor mye de faktisk kan jobbe eller starte en utdanning.

Det er mye god helse i arbeid; det er betydningsfullt å være nyttig, lære nye ting, ha kollegaer og kjenne på at noen venter på deg. For mange av våre kandidater kan dette være både nytt og ukjent, men gjennom arbeidstreningsplasser i det ordinære næringslivet opplever vi at utrygghet erstattes med mestringsfølelse og stolthet. For å kunne tilby arbeidstreningsplasser til våre kandidater er vi avhengig av gode samarbeidsbedrifter i alle bransjer. Målet med en arbeidstrening er lønnet arbeid, enten i samarbeidsbedriften eller en annen bedrift i lignende bransje.

Vi jobber tett sammen med våre kandidater og samarbeidsbedrifter slik at kandidatene får den kompetansen, erfaringen og de kvalitetene din bedrift trenger!

Et samarbeid med GREP har lav risiko for deg som arbeidsgiver

I en arbeidstreningsperiode bidrar du med opplæring av kandidat fra GREP og oppretter en fast kontaktperson i bedriften.  Det er ingen kostnad ved å ha en kandidat fra GREP i arbeidstrening annet enn at det må tegnes en yrkesskadeforsikring.

GREP bistår med opplæring og har god kunnskap om økonomisk og teknisk tilrettelegging på arbeidsplassen. Vi sørger for god oppfølging av både kandidat og deg som arbeidsgiver i arbeidstreningsperioden.

Et samarbeid med GREP skal gi merverdi

Vi ønsker at alle våre samarbeidsbedrifter skal oppleve trygghet og en økt verdi ved å samarbeide med GREP og at samarbeidet ikke skal medføre ekstraarbeid i en hektisk arbeidshverdag. Vi er derfor opptatt av å følge opp tett og er tilgjengelig for samarbeidsbedrifter dersom det skulle oppstå situasjoner hvor det er behov for ekstra støtte.

Vår oppgave er å finne den beste kandidaten for din bedrift. Ta kontakt med oss og avtal et uforpliktende møte, vi kommer gjerne til deg.

For mer informasjon, kontakt Teamleder AFT eller vår markedskontakt for formidling i GREP

 

Helene Apeland -
Helene Apeland

Teamleder AFT

48 00 43 84 E-post
Marianne Stulen -
Marianne Stulen

Markedskontakt/KAM

48275097 E-post