Hvordan samarbeider GREP med NAV?

Ingen beskrivende tekst lagt til

NAV er GREPs største kunde. Som tiltaksarrangør for NAV har GREP som mål å bidra til at de som står utenfor arbeidslivet skal få og beholde arbeid. GREP gjør dette på mange måter, gjennom ulike tiltak og gjennom samarbeid med NAV på flere nivåer.

 

Samarbeidsformer med NAV

GREP samarbeider med NAV på følgende måter:
  • GREP er godkjent tiltaksarrangør for NAV innenfor tiltakene skjermede tiltak
  • GREP leverer også Arbeidsmarkedsopplæringskurs. Disse er anbudsutsatt i henhold til Lov om offentlig anskaffelse
  • GREP samarbeider med NAV på veiledernivå, på teamledernivå, via tiltaksansvarlige, NAV lokalt og NAV fylke
  • GREP og NAV har jevnlige samarbeidsmøter, møter i inntaksteamene, møter vedrørende den enkelte arbeidssøker, arbeidstaker, samt utviklingsmøter

GREPs ulike tiltak

  • Arbeidsforberedende Trening (AFT)
  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
  • Arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO)