Oversikt over tilbud

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP leverer følgende tjenester til NAV:

  • Arbeidsforberedende Trening (AFT) 
  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
  • Arbeid først - Vestmar
  • Hjelpearbeider Bygg og Anlegg
  • Opp og Jobb