Arbeid først

Ingen beskrivende tekst lagt til

Arbeid først - Vestmar

Arbeid først er et jobbsøkerkurs, med stort fokus på aktiviteter som søknads- og CV-skriving og intervjutrening. Kurset inneholder også bedriftsbesøk og arbeidstrening, der dette er aktuelt for jobbsøkerne. Det gjøres kontinuerlig opptak til kursplassene, noe som betyr at i det øyeblikket noen skrives ut til jobb eller utdanning kommer en ny jobbsøker inn. Kurset leveres av GREP i samarbeid med Delecto, NAV Kragerø og Drangedal.