Avklaring og arbeidsrettet rehabilitering

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP leverer Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) til sykemeldte personer i hele Telemark, på oppdrag fra NAV. Tiltakene tilbys personer med sammensatte plager og de som trenger hjelp til å identifisere mulighetene sine. Tiltakene har ordinær jobb eller annen aktiv løsning som målsetning.

GREP samarbeider med arbeidsgivere, fastleger eller annen behandler og NAV for å gi arbeidssøkere i avklaring eller ARR et skreddersydd og helhetlig tilbud.

GREP tilbyr

  • Veiledning
  • Arbeidsmarkedskompetanse
  • Temaundervisning
  • Fysioterapi
  • Psykomotorikk
  • Pedagogikk
Avklaring og ARR baserer seg på et sammensatt rehabiliteringsprogram. Tiltakene har fokus på helse og arbeid, og har en helhetlig tilnærming til menneskers liv.