Jobbmestrende oppfølging (JMO)

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

Jobbmestrende oppfølging er et samarbeid mellom Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Telemark HF, NAV og Grep Grenland. Det er et tilbud til deg som har en psykoselidelse og som ønsker deg ut i jobb, men trenger bistand på veien.

 

Hvordan kan JMO hjelpe?

Det å ha en psykoselidelse trenger ikke å være til hinder for å komme i jobb. I JMO har vi god kompetanse på hvilke utfordringer en psykoselidelse kan gi i arbeidssituasjoner. Vi har spesiell kompetanse i bruk av databasert kognitiv trening som verktøy for at du kan oppnå bedre mestring i arbeidslivet. 
For å delta i JMO må du samtykke til et samarbeid mellom din behandler, NAV, jobbkonsulent og deg selv. Målet med deltagelse i JMO er lønnet arbeid. 

Du får:
  • Hjelp til kartlegging av dine ferdigheter og
  • Hjelp til å utarbeide CV og jobbsøking.
  • Relevant arbeidserfaring gjennom praksis ute hos ordinære arbeidsgivere, eller i GREP.
  • Regelmessige oppfølgingssamtaler med din jobbkonsulent.
  • Individuelt tilrettelagt arbeidshverdag.

Vi forventer av deg:

  • At du ønsker å komme i lønnet arbeid
  • At du er aktivt deltaker i din egen jobbsøkerprosess
  • At du synes databasert kognitiv trening kan være en spennende metode å bruke for oppnå bedret jobbmestring
  • At du har lyst til samarbeide med behandler, jobbkonsulent og NAV veileder for å oppnå dine mål

Har du spørsmål angående Jobbmestrende oppfølging, ta kontakt med en av våre jobbkonsulenter på telefon 35516300. 

Ønsker du å henvises til tiltaket, ta kontakt med din NAV veileder, eller din behandler.