Sveiseskole

Arbeidstrening og arbeidspraksis

Sveiseskolen

Sveiseskolen i GREP retter seg mot å gi sertifisering eller re-sertifisering for personer som tidligere har vært, eller som ønsker seg inn i sveiseyrket.