YO - Yrkesrettet opplæring

Ingen beskrivende tekst lagt til

Yrkesrettet opplæring

Yrkesrettet opplæring tilbys til mennesker som tar sikte på å fullføre et fagbrevsløp gjennom praksiskandidatordningen. Tiltaket er særlig relevant for de som har relevant arbeidserfaring og som ikke har skolerett.