YO - Yrkesrettet opplæring

Ingen beskrivende tekst lagt til

Yrkesrettet opplæring tilbys til personer som har mål om å fullføre et fagbrevsløp gjennom praksiskandidatordningen. Tiltaket er særlig relevant for de som har relevant arbeidserfaring og som ikke har ungdomsrett.

Yrkesrettet opplæring skal bidra til å formalisere yrkeskompetanse gjennom fagbrev og/eller autorisasjon. Det tilbys yrkesrettet opplæring i bedrift knyttet til alle fagretninger. En forutsetning for å delta i tiltaket er at du ikke har ungdomsrett og kan stå 100 % i arbeid. Tiltaket har en maksimal tidsramme på to år, derfor er tiltaket spesielt egnet for personer med dokumentert arbeidserfaring som kan bidra til avkorting i fagopplæringsløp.

Fagopplæringsløp tilbys gjennom praksiskandidatordningen eller som læring i ordinær bedrift.

Tiltaket tilbyr:

  • Bistand til å finne egnet opplæringsbedrift
  • Opplæring i tråd med gjeldene opplæringsplan
  • Bistand og støtte til vg3 eksamen

Tiltaket kan benyttes som en forlengelse av påbegynt tiltaksløp, der personen har opparbeidet seg relevant arbeidskompetanse og ønsker å formalisere denne. Tiltaket kan også benyttes for å fullføre fagutdanning for de som har fullført skole, men aldri gjennomført læretid eller avsluttet denne før eksamen. Yrkesrettet opplæring startes opp etter gjennomført kartlegging og vurdering av realkompetanse, enten i tidligere tiltaksløp eller gjennom avklaringstiltaket.

GREP bistår med:

  • Støtte og dialog med fylkesopplæringskontoret
  • Undervisningsmateriell
  • Eksamensavgift