GREP Bamble

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP Bamble er GREPs produksjonssted på Eik i Bamble

GREP Bamble huser blant annet dekkbutikk og dekkhotell, bilvask og snekkerverksted. Mange mennesker med tilretteleggingsbehov har sitt daglige virke i disse moderne produksjonslokalene.