GREP Rønningen barnehage

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

Rønningen barnehage er en attføringsbarnehage

Barnehagen fokuserer på best mulig tilrettelegging av det fysiske og pedagogiske opplegget for enkelte barn, og er delt inn i fem avdelinger. 

I tillegg tilbyr barnehagen arbeidspraksisplasser til arbeidssøkere og lærlingeplasser for studenter innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Gå til Rønningen barnehage for mer informasjon og søknadsmuligheter.