GREP Grenland – vi er enda mer på plass!

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP Grenland følger situasjonen rundt coronaviruset nøye, og vi har iverksatt en rekke tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg. Nå åpnes de delene av virksomheten som en periode har måttet holde stengt.

 

Vi er opptatt av at alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og publikum skal være trygge på at GREP tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler på alle våre lokasjoner og avdelinger. GREP jobber aktivt hver dag med å ivareta sikkerheten for utsatte grupper blant våre ansatte, og gjør ellers det vi kan for å bidra i dugnaden mot smittespredning.

GREP har en viktig samfunnsrolle. Denne opprettholder vi gjennom iverksettelse av tiltak overfor sårbare grupper av ansatte og bruk av digitale løsninger for veiledning og oppfølging. I tillegg jobber vi med å benytte våre tilgjengelige personalressurser på mest mulig effektiv måte, slik at hjulene holdes i gang i produksjonen.

Tjenesten Digitalt Jobbsenter er lansert, og er tilgjengelig for alle GREPs jobbsøkere via grepgrenland.no. Jobbkonsulentene våre er på jobb, og sørger for at alle jobbsøkere får den oppfølgingen de skal ha via digitale løsninger, e-post og telefon.

Ansatte i VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) som har valgt å bli hjemme i perioden har mottatt tett oppfølging av sine jobbkonsulenter via telefon. Mange har også benyttet seg av de digitale ressursene for VTA som ligger på grepgrenland.no. Gradvis og kontrollert vender nå VTA-ansatte tilbake til sine fysiske arbeidsplasser.

Produksjonen i GREP holdes i gang. Gjennom fortløpende kartlegging og fordeling av ressurser leverer langt de fleste produksjonsområdene våre tilnærmet som normalt. I de tilfellene hvor nødvendige og pålagte smitteverntiltak fører til forsinkelser eller endringer holdes det tett dialog med berørte kunder og samarbeidspartnere.

Som følge av pålegg og anbefalinger fra helsemyndighetene har enkelte avdelinger måttet holde stengt en periode. Dette gjelder Grepfrukt og GREP Makulering. Kafeen Sitt Ned har hatt stengte fysiske lokaler, det samme har PREG. Disse lokasjonene og tjenestene åpnet igjen mandag 20. april, i tråd med helsemyndighetens retningslinjer. Også GREP sine to barnehager, Rønningen og Maribakkane åpnet fra og med mandag 20. april. Grepfrukt har god dialog med alle sine kunder, og startet opp igjen fruktlevering fra og med mandag 27. april. Makuleringstjenesten startet også gradvis opp igjen fra 20. april.

Ved spørsmål kan daglig leder Julia Lindland eller beredskapskontakt Gro H Johannessen kontaktes.