Ny selskapsstruktur og endringer av nettsider

Ingen beskrivende tekst lagt til

For å imøtekomme krav som tiltaksarrangør av AFT og VTA og samtidig oppnå en effektiv og hensiktsmessig drift deles GREP Grenland AS inn i et morselskap og fire datterselskap.

I den forbindelse arbeides det med endringer på våre nettsider slik at de gjenspeiler vår nye organisasjon.