Administrasjon

Fra 2015 er administrasjonen i GREP lokalisert på Norrøna Brygge i Porsgrunn, sammen med jobbkonsulenter og støtte- og stabsfunksjoner.

 

GREP Grenlands hovedkontor på Norrøna Brygge i Porsgrunn åpnet i 2015. Her er det tidsriktige og lyse lokaler som huser flere av bedriftens sentrale funksjoner.

Kontaktpersoner

Julia Lindland -
Julia Lindland

Daglig leder

95 14 39 09 E-post
Truls Woxen -
Truls Woxen

Konst. leder produksjon & salg

99 20 99 50 E-post
Helene Haukom Apeland -
Helene Haukom Apeland

Konst. leder arbeid & utvikling

48 00 43 84 E-post
Petter Malmgren Danielsen -
Petter Malmgren Danielsen

Fungerende nestleder

91 71 79 45 E-post
Gro Havenstrøm Johannessen -
Gro Havenstrøm Johannessen

Adm. leder

97 04 46 85 E-post
Heidi Gjøsæter -
Heidi Gjøsæter

HR-leder

40 41 24 65 E-post
Jostein Stensrud Køhn -
Jostein Stensrud Køhn

Leder markedsføring

90 50 86 07 E-post

Øvrige kontaktpersoner:

 

Hovedverneombud:

Vigdis Brødsjø

99 20 99 47 / e-post

 

Hovedtillitsvalgt:

Caroline Lamø Larsen

92 40 74 70 / e-post

 

Personvernombud:

Tone Annette Engebretsen

92 08 87 46 / e-post