Ledige stillinger i GREP

Ingen beskrivende tekst lagt til

Vi har for tiden en stilling ledig:

 

Vi søker en engasjert og leken

barnehagelærer i Rønningen barnehage

100% fast stilling, tiltredelse 01.04.24

 

OM BARNEHAGEN VÅR

Sentrumsnær beliggenhet med kort vei til flotte skogs- og naturområder som vi bruker aktivt

Aldersinndelte avdelinger

Egen kjøkkenhage, grillhytte og bålplass på et stort uteområde som innbyr til allsidig lek hele året

Grønt Flagg sertifisert barnehage som følge av vårt arbeid med miljø og bærekraft på alle avdelinger

 

 

BARNEHAGELÆRERS HOVEDOPPGAVER OG ANSVAR:

Planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet i tett samarbeid med pedagogisk leder

Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske arbeidet.

Skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage og ivareta barn og foreldres medvirkning

Skape et inkluderende leke- og læringsmiljø som ivaretar barnas behov og utvikling.

Holde seg faglig oppdatert på ny kunnskap innen barnehagefeltet.

Motivere, inspirere og være en pådriver for å nå målsetningene til egen avdeling og barnehagen som helhet

Være aktivt deltakende i lek og hverdagsaktiviteter.

 

 

KOMPETANSEKRAV

Utdannelse som barnehagelærer

Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring, og gjerne kompetanse innenfor veiledning.

Det er et krav om god skriftlig fremstillingsevne, og du må være fleksibel, løsningsfokusert og motivert.

 

 

VI KAN TILBY

Et godt fag- og arbeidsmiljø i en barnehage vi er stolte av

En spennende og variert arbeidshverdag med stor grad av medvirkning

Muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling

Høy pedagogtetthet

God innskuddspensjon via DNB

Gode forsikringsordninger

 

 

SØKNAD

Søknad og CV (med attester/vitnemål med rett kopi) sendes på mail til styrer. Søknadsfrist 28.01.24

 

KONTAKT

Styrer i Rønningen: Ingvild Grønstein, tlf 92 42 14 20. e-post: ingvild.gronstein@grepgrenland.no