Styret i GREP

Det er de fire Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble som eier arbeidsinkluderingsbedriften GREP, og styret består av styreleder, nestleder og fire øvrige medlemmer fra eierne, samt fire representanter fra de ansatte.

Styresammensetning
Trond Ballestad (Skien) Styreleder
Janicke Andreassen (Porsgrunn) Nestleder
Elin Nordbø (Siljan) Styremedlem
Åge Frisak (Porsgrunn) Styremedlem
Kathrine Sætre Evensen (Skien) Styremedlem
Heidi Herum (Bamble) Styremedlem
Jørn Austad (Ansattrepresentant) Styremedlem
Atle Øvretveit (Ansattrepresentant) Styremedlem
Unni Samuelsen (Ansattrepresentant) Styremedlem
Heidi Bakkejord (Ansattrepresentant) Styremedlem