Styret i GREP

Det er de fire Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble som eier arbeidsinkluderingsbedriften GREP. Styret er sammensatt av representanter for eierne og ansatte i virksomheten.

 

2022 Styremedlemmer i GREP Grenland AS:          
  Trude Tvedt Styreleder        
  Øyvind Lovald Styrets nestleder og styremedlem   Vara: Åge Frisak  
  Rannveig Sem Styremedlem   Vara: Hege Bjørnerud  
  Svein Erik Olesen Styremedlem   Vara: Jan Grini  
GREP Jørn Austad Ansatterepresentant Styremedlem   Vara: Anne Kathrine Dyrland  
  Medlemmer av Bedriftsforsamlingen i GREP Grenland AS:          
  Elisabeth Oksum Porsgrunn. Leder        
  Heidi Herum Bamble. Nest leder.   Vara: Gro Grenager  
  Atle Gyllensten Bamble   Vara: Hilde Petrikke Østlie  
  Dag Gøran Myrvang Siljan   Vara: Roger plassen  
  Turid Oterholt Siljan   Vara: Trine Almenning  
  Jan Terje Olsen Skien   Vara: Emil Clarice Schaffer  
  Ole Geir Hoppestad Skien   Vara: Lillian Elise Esborg Bergane  
  Anne Karin Alseth Hansen Porsgrunn   Vara: Håkon Stornes  
GREP Asgeir Slåen Ansattes representant   Vara: Steinar Meyer Kristiansen  
GREP Frode Lekman Ansattes representant   Vara: Harald Lilleåsen  
GREP Tone Nordberg Ansattes representant   Vara: Anne Kathrine Dyrland  
GREP Caroline Lamø Larsen Ansattes representant   Vara: Monica Røed