GREP får folk i jobb og utdanning!

Ingen beskrivende tekst lagt til

I 2016 fikk 204 personer arbeid eller startet på utdanning etter å ha deltatt i et tilbud i GREP. Vi har aldri før fått så mange mennesker tilbake til arbeid og utdanning, og vi vet at synergiene er store og positive. For de 35 som har startet utdanning, er utsiktene til å få og beholde arbeid gode etter endt skoleløp.

 

Arbeidslivet trenger kompetent arbeidskraft, og utdanningsretningene som er valgt er bygget på faglighet som samfunnet trenger. For eksempel kan det nevnes sykepleierfag og andre helsefagutdanninger på høyskolenivå. For de 169 som har fått arbeid betyr det at 169 arbeidsgivere har åpnet opp dørene og ansatt en ny medarbeider, det er 169 familier som har fått en mor, far, sønn eller datter som er på jobb, som har egen inntekt og som trengs i arbeidslivet. Etter seks måneder ringer vi alle de som har fått arbeid gjennom GREP. De aller fleste oppgir at de fortsatt er i jobb. Det de også forteller er historier om å føle tilhørighet, mestring og selvhevdelse. Det betyr også mye for dem at barna, samboeren eller andre er stolte av at de har arbeid, kollegaer og noe å fortelle ved middagsbordet. For GREP får verdisetningen «arbeidsglede gjennom inkludering» dobbel betydning , arbeidsglede både for den som får jobb og for oss i GREP.