European Platform for Rehabilitation (EPR)

Ingen beskrivende tekst lagt til

EPR er et nettverk av ledende attføringsbedrifter i Europa. GREP er tatt opp som fullverdig medlemi EPR. Det er EPR som har utviklet og administrerer eQuass-systemet, og som er den endelige godkjenner av revisjonsresultatene.