Hvordan kan GREP hjelpe meg inn i arbeidslivet?

Ingen beskrivende tekst lagt til

Hvordan fungerer GREP for arbeidssøkere?

GREPs hovedoppgave er å folk i varig arbeid eller utdannning. De som ønsker hjelp til å få arbeid kan få dette hos GREP. Det er NAV som søker inn dersom de mener GREP kan gi den rette bistanden. Det må påregnes noe ventetid før oppstart. GREP kan tilby individuelle løsninger for å nå målet om arbeid. De som søkes inn til GREP må selv være villige til å få og beholde en jobb.

Hvordan bli søkt inn til GREP?

GREPs hovedkunde er NAV, og alle søknader går via dem. Ved ønske om bistand av GREP for å få og beholde arbeid, må man oppsøke det lokale NAV-kontoret og snakke med saksbehandler. Dersom NAV synes GREP er en god løsning, vil de, sammen med den som skal søkes inn, skrive en søknad til GREP. Unntaket er skoleelever, der det er videregående skole som søker. 

Ventetid

Det er noe ventetid i GREP, avhengig av hvilket tilbud det søkes inn til. Ta gjerne kontakt med GREP via telefon eller mail ved spørsmål om ventetid.

GREP tilbyr:

 • Avklaring av arbeidsevne
 • Opplæring i basiskompetanse slik som norsk, matte og digitale ferdigheter
 • Avklaring av eventuelle behov for utdanning
 • Hjelp til å lage en tilpasset plan for å komme i arbeid
 • Individuelle samtaler
 • Stillingsanalyse
 • Søknadsskriving
 • Intervjutrening
 • Samarbeid med leger og behandlere
 • Arbeidsutprøving hos over 600 samarbeidende bedrifter i Grenland
 • Nettverk til arbeidsgivere i hele landet gjennom Ringer i vannet

Hva må arbeidssøkeren selv gjøre?

Arbeidssøkere hos GREP må selv ønske å jobbe. Noen har kort vei tilbake til arbeidslivet, andre har aldri vært en del av en arbeidsplass. For de aller fleste jobber i dag kreves det utdanning. Veien til arbeid vil derfor for svært mange gå via skole. GREP kan bidra med å finne veien til varig arbeid, men arbeidssøkerne må selv gå de stegene som trengs. GREPs motivasjon er alle de menneskene som hvert år kommer i arbeid etter endt løp hos GREP, og de mulighetene dette gir den enkelte.