Om GREP Barnehagene

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP eier og driver to barnehager. Disse er Maribakkane barnehage i Skien og Rønningen barnehage i Porsgrunn.


Kvaliteten i barnehagene trygges gjennom arbeid i henhold til Barnehageloven, Rammeplan for barnehager og Kvalitetsplanen til kommunene. GREPs barnehager er Grønt flagg sertifisert.

I tillegg til ordinær barnehagedrift driver barnehagene avklaring og opplæring av mennesker som er på vei til et nytt arbeidsliv. 

GREP- Barnehagenes : Visjon

"Mangfold, muligheter og mestring - for alle"
I GREP barnehagene tar vi utgangspunkt i at ingen er like, hverken på utsiden eller innsiden, og det heier vi på! Alle barn har sin unike personlighet, sine unike talenter. Vi lærer barna å sette pris på seg selv og hverandre, og oppleve mestring som den de er. Hos oss skal alle få muligheten til å blomstre, ut fra sine forutsetninger. Det gir hverdagsglede her og nå, og det ruster barna for fremtiden.

GREPs barnehager tilbyr

  • Et inkluderende arbeidsmiljø
  • Tett oppfølging, både fra personalet i barnehagen og fra en fast veileder
  • Avklaring i forhold til arbeid
  • God og målrettet opplæring
  • Mulighet for personlig vekst og utvikling både arbeidsmessig og sosialt
  • Karriereveiledning
  • Muligheter for fysisk aktivitet og trening

Om du ønsker å søke om plass i GREPs barnehager kan du klikke på den aktuelle barnehagen for informasjon, kontakt og linker til søknadsskjema.