Arbeidsforberedende trening (AFT)

Ingen beskrivende tekst lagt til

Et tiltak for deg som ønsker å komme ut i jobb eller utdanning, og som trenger å få avklart din arbeidsevne.

Når du starter i tiltak hos GREP får du en fast jobbkonsulent som følger deg tett gjennom hele prosessen og sammen med jobbkonsulent finner dere den beste løsningen for deg.

Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter, og sammen med jobbkonsulent hos GREP lager dere handlingsplaner for å nå målet om jobb eller utdanning. Vi legger vekt på å skape mestring og motivasjon og bruker ulike verktøy for å nå målet om jobb eller utdanning sammen med deg:

  • Karriereveiledning
  • En–til–en veiledning
  • Kartlegging av personlige styrker og egenskaper
  • Kurs og opplæring innen ulike fagområder
  • Arbeidstrening i ekstern bedrift eller på en intern arena i GREP

Grep bistår med å avklare

  • Stabilitet og utholdenhet
  • Tilretteleggingsbehov og muligheter
  • Kandidats behov og ønsker
  • Kartlegging knyttet til konkret arbeidssituasjon

Som kandidat hos GREP kan du selv finne relevant bedrift for arbeidstrening eller få bistand fra jobbkonsulenten din til å finne rett bedrift og bransje for deg.