Digital Jobbklubb

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

Digital jobbklubb er et heldigitalt jobbsøkerkurs for personer i Vest- og Midt-Telemark. Kurset er modulbasert, og jobbsøkeren følger sin skreddersydde progresjon ut fra hva som er mest relevant for seg og sin plan. Kurset har en varighet på 6 uker for den enkelte jobbsøker og er et heltidstilbud bestående av individuell oppfølging og veiledning, egenaktivitet og gruppeaktivitet. Den digitale jobbklubben har plass til 26 jobbsøkere til enhver tid.

Digital jobbklubb gir en god teoretisk og praktisk opplæring innen jobbsøkeraktiviteter og digitale verktøy. Fokuset i kurset er motivasjon, karriereveiledning, og muligheter innenfor arbeidsmarked og utdanning. Modulene er bygget opp rundt temaer og aktiviteter innenfor CV, søknad, intervju, jobbsøk, hverdagsøkonomi, digital dømmekraft, karrierelæring og arbeidslivskunnskap. Det er lagt opp til at jobbsøkerne kan samarbeide med hverandre via chat og samarbeidsforum.