Jobbmestrende oppfølging (JMO)

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

Jobbmestrende oppfølging er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark HF, NAV og Grep Grenland. Det er et tilbud til deg som har en psykoselidelse og som ønsker deg ut i jobb, men trenger bistand på veien.

 

Hvordan kan JMO hjelpe?

Det å ha en psykoselidelse trenger ikke å være til hinder for å komme i jobb. I JMO har vi god kompetanse på hvilke utfordringer en psykoselidelse kan gi i arbeidssituasjoner. Vi har spesiell kompetanse i bruk av databasert kognitiv trening som verktøy for at du kan oppnå bedre mestring i arbeidslivet. 
For å delta i JMO må du samtykke til et samarbeid mellom din behandler, NAV, jobbkonsulent og deg selv. Målet med deltagelse i JMO er lønnet arbeid. 

Du får:
  • Hjelp til kartlegging av dine ferdigheter og
  • Hjelp til å utarbeide CV og jobbsøking.
  • Relevant arbeidserfaring gjennom praksis ute hos ordinære arbeidsgivere, eller i GREP.
  • Regelmessige oppfølgingssamtaler med din jobbkonsulent.
  • Individuelt tilrettelagt arbeidshverdag.

Vi forventer av deg:

  • At du ønsker å komme i lønnet arbeid
  • At du er aktivt deltaker i din egen jobbsøkerprosess
  • At du synes databasert kognitiv trening kan være en spennende metode å bruke for oppnå bedret jobbmestring
  • At du har lyst til samarbeide med behandler, jobbkonsulent og NAV veileder for å oppnå dine mål

Har du spørsmål angående Jobbmestrende oppfølging, ta kontakt med en av våre jobbkonsulenter på telefon 35516300. 

Ønsker du å henvises til tiltaket, ta kontakt med din NAV veileder, eller din behandler.