Turkis Grep Grenland AS G logo

Ekspertbistand

Bistand til sykefraværsoppfølging

Hva kan GREP bistå med?

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har du arbeidstakere med langt eller hyppige sykefravær? Kanskje Ekspertbistand er noe for deg og din bedrift. Om du har en arbeidstaker med lange eller hyppige sykefravær, kan NAV gi tilskudd til Ekspertbistand. Du og arbeidstakeren må være enige om tiltaket som skal gjennomføres, og du må kontakte NAV før du sender søknaden.
Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging

Nam vitae magna pretium potenti morbi conubia facilisis ultrices commodo

Kommunikasjon, relasjon og konflikthåndtering

Nam vitae magna pretium potenti morbi conubia facilisis ultrices commodo

Omstillingsarbeid

Nam vitae magna pretium potenti morbi conubia facilisis ultrices commodo

Arbeidsevne og arbeidsplassvurdering

Nam vitae magna pretium potenti morbi conubia facilisis ultrices commodo

Karriereveiledning

Nam vitae magna pretium potenti morbi conubia facilisis ultrices commodo

Veiledning, rådgivning og informasjon

Nam vitae magna pretium potenti morbi conubia facilisis ultrices commodo

tre personer i samtale

Tilskudd til Ekspertbistand:

 

Til å se nye muligheter i en situasjon preget av mye sykefravær

Til å gjennomføre en arbeidsplassvurdering

I saker hvor det kan ligge konflikt eller opplevelse av konflikt til grunn

Når du og arbeidstakeren er rådville, og ikke vet hva mer som kan gjøres

Tilskuddet kan ikke benyttes til behandling.

Tilskuddet skal dekke dine utgifter opp til en fastsatt sats. Du betaler for Ekspertbistanden, og krever godkjenning refusjon fra NAV.

Tilskudd til Ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV.

Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær

 

Hva er

Expertbistand

Nøytral ekstern part

Ved langvarig eller hyppig sykefravær til tross for tilrettelegging og oppfølging kan det være nyttig å se situasjonen utenfra.

Ekspertbistand innebærer at en nøytral part med kompetanse på arbeid og helse bistår og kartlegger hva som skal til for at arbeidstaker og arbeidsgiver får redusert sykefravær og et mer stabilt arbeidsforhold.

 

 

 

 

Reduserte kostnader

Ekspertbistand skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen. Ved en forhåndsgodkjent søknad dekkes kostnader opptil 23100,- av NAV.

 

 

 

 

 

 

Hvem kan få Ekspertbistand

Alle kan søke Ekspertbistand, men tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær. Tilskudd til Ekspertbistand er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Før arbeidsgiver søker Ekspertbistand må annen tilrettelegging være vurdert, igangsatt eller gjennomført. Ekspertbistand skal ikke være første tiltak ved sykefraværssaker.

Hvordan jobber vi

Felles oppstart og samtaler med arbeidsgiver og ansatt

Kartlegging av jobbsituasjon og utfordringer

Veiledning relatert til problemområder og hyppig sykemelding

Planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet

Rapport til ansatt, arbeidsgiver, NAV og fastlege

Dialog med nødvendig nettverk; NAV, fastlege, psykolog o.l.

Sluttsamtale med gjennomgang av handlingsplan

Fleksibel tidsramme: 4-12 uker etter behov

Hvilken kompetanse har vi

GREP har ansatte med pedagogisk utdannelse og videreutdanning innen voksenpedagogikk, yrkesrettet attføring, ledelse, fysioterapi, veiledning og karriereveiledning.

 GREP har lang og bred erfaring med oppfølging av sykemeldte og med å redusere utenforskap i arbeidslivet.

GREP jobber metodisk med mål om økt jobbnærvær

GREP har muligheter til å foreta en arbeidsplassvurdering og gi kvalifiserte råd og tips til tiltak videre.

Er ekspertbistand interresant?

Ta gjerne kontakt med Ester Thunes på tlf 48104935 eller på ester.thunes@grepgrenland.no Vi kommer til dere for en prat og avklaring av hva vi kan bistå med. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt for dere.