Turkis Grep Grenland AS G logo

Vi har stor bredde i

Våre tiltak

GREPs hovedoppgave er å folk jobb eller utdanning! Hvis du vil ha hjelp til å få jobb eller å komme ut i utdanning kan vi hjelpe deg. Det er NAV som søker deg inn hvis de tror GREP kan gi deg den rette bistanden.

Man in work clothes works with a car detail

AFT - ARBEIDS -FORBEREDENDE TRENING

Et tiltak for deg som ønsker å komme ut i jobb eller utdanning. GREP bistår med å kartlegge og avklare dine muligheter, samt finne en retning/yrke/utdanning som kan passe for deg.

Learn More Example

Hvordan kan AFT hjelpe?

Når du starter i tiltak hos GREP får du en jobbkonsulent som følger deg tett gjennom hele prosessen og sammen finner dere den beste løsningen for deg.

Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter, og sammen lager vi handlingsplaner for å nå målet om jobb eller utdanning.

Vi legger vekt på å skape mestring og motivasjon og bruker ulike verktøy for å nå målet om jobb eller utdanning sammen med deg:

Du får:

 • Regelmessige oppfølgingssamtaler med din jobbkonsulent
 • Karriereveiledning og veiledning i forhold til utdanningsvalg
 • Kartlegging av personlige ressurser og ferdigheter
 • Hjelp til å utarbeide CV og jobbsøking
 • Kurs og opplæring innen ulike områder
 • Individuell tilrettelagt arbeidstrening

Vi forventer av deg:

 • At du ønsker å komme i lønnet arbeid eller utdanning
 • At du er aktivt deltaker i din egen jobbsøkerprosess
 • At du har lyst til samarbeide med jobbkonsulent og NAV veileder for å oppnå dine mål
 • At du har en deltagelsesevne i tiltaket på minimum 50%
 • Karriereveiledning
 • En–til–en veiledning
 • Kartlegging av personlige styrker og egenskaper
 • Kurs og opplæring innen ulike fagområder
 • Arbeidstrening i ekstern bedrift eller på en intern arena i GREP


Grep bistår med å avklare:

 • Stabilitet og utholdenhet
 • Tilretteleggingsbehov og muligheter
 • Kandidats behov og ønsker
 • Kartlegging knyttet til konkret arbeidssituasjon

Når du starter i tiltak hos GREP får du en fast jobbkonsulent som følger deg tett gjennom hele prosessen og sammen med jobbkonsulent finner dere den beste løsningen for deg.

Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter, og sammen med jobbkonsulent hos GREP lager dere handlingsplaner for å nå målet om jobb eller utdanning. Vi legger vekt på å skape mestring og motivasjon og bruker ulike verktøy for å nå målet om jobb eller utdanning sammen med deg:

 • Karriereveiledning
 • En–til–en veiledning
 • Kartlegging av personlige styrker og egenskaper
 • Kurs og opplæring innen ulike fagområder
 • Arbeidstrening i ekstern bedrift eller på en intern arena i GREP

Grep bistår med å avklare

 • Stabilitet og utholdenhet
 • Tilretteleggingsbehov og muligheter
 • Kandidats behov og ønsker
 • Kartlegging knyttet til konkret arbeidssituasjon

Som kandidat hos GREP kan du selv finne relevant bedrift for arbeidstrening eller få bistand fra jobbkonsulenten din til å finne rett bedrift og bransje for deg.

pensive middle aged artist holding pencil and paper sheet while sitting on armchair

JMO - JOBBMESTRENDE OPPFØLGING

Jobbmestrende oppfølging er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark HF, NAV og GREP Grenland. Det er et tilbud til deg som har en psykoselidelse og som ønsker deg ut i jobb, men trenger bistand på veien.

Learn More Example

Hvordan kan JMO hjelpe?

Det å ha en psykoselidelse trenger ikke å være til hinder for å komme i jobb. I JMO har vi god kompetanse på hvilke utfordringer en psykoselidelse kan gi i arbeidssituasjoner. Vi har spesiell kompetanse i bruk av databasert kognitiv trening som verktøy for at du kan oppnå bedre mestring i arbeidslivet. For å delta i JMO må du samtykke til et samarbeid mellom behandler, NAV, jobbkonsulent og deg selv. Målet med deltagelse i JMO er lønnet arbeid.

Du får:

 • Hjelp til kartlegging av dine ferdigheter og ressurser
 • Hjelp til å utarbeide CV og jobbsøking.
 • Relevant arbeidserfaring gjennom praksis ute hos ordinære arbeidsgivere, eller i GREP.
 • Regelmessige oppfølgingssamtaler med din jobbkonsulent.
 • Individuelt tilrettelagt arbeidshverdag.

Vi forventer av deg:

 • At du ønsker å komme i lønnet arbeid eller utdanning
 • At du er aktivt deltaker i din egen jobbsøkerprosess
 • At du synes databasert kognitiv trening kan være en spennende metode å bruke for å oppnå jobbmestring
 • At du har lyst til samarbeide med behandler, jobbkonsulent og NAV veileder for å oppnå dine mål
Workers Carrying Board up Narrow Stairs

Trappa tiltaket

Trappa tiltaket er et samarbeide mellom NAV Bamble og Grep Bamble.  Trappa er en arbeidsdrettet lavterskel tiltak for deg som står utenfor arbeidslivet på grunn av manglende utdanning/arbeidserfaring, rusproblematikk eller sykdom, og som ønsker å komme ut i jobb eller utdanning. 

Learn More Example

Hvordan kan Trappa hjelpe?

I Trappa får du arbeidspraksis, nødvendig opplæring og erfaring i å utføre praktiske arbeidsoppgaver innenfor flere områder internt i vår bedrift.
Du blir møtt med respekt for den du er, og du får tid og rom til å finne ut av hvor du vil at veien skal gå videre.
Når du er klar, bistår vi deg med å komme ut i jobb eller utdanning.

Du får:

 • Regelmessige oppfølgingssamtaler med din jobbkonsulent
 • Karriereveiledning og veiledning i forhold til utdanningsvalg
 • Kartlegging av personlige styrker og ferdigheter
 • Hjelp til å utarbeide CV og jobbsøking
 • Kurs og opplæring innen ulike områder
 • Individuell tilrettelagt arbeidstrening

Vi forventer av deg:

 • At du ønsker en endring, og at målet er å komme ut i jobb eller utdanning
 • At du synes at det er interessant å lære og å utføre praktiske arbeidsoppgaver.
 • At du møter opp på jobb i henhold til de avtalene vi har.
 • At du er interessert i å få kunnskap om arbeidslivet krav og forventninger til deg som arbeidstaker.
 • At du har lyst til å samarbeide med oss hos GREP, veileder i NAV og eventuelt andre for å nå de målene du har satt deg.
Cardboard workers chat, share ideas during breaks, foster togetherness, create positive workspace.

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid

Har du uføretrygd, men ønsker å jobbe? Da kan varig tilrettelagt arbeid (VTA) være en mulighet for deg

Når du starter i tiltak hos GREP får du en fast jobbkonsulent som følger deg tett gjennom hele prosessen og sammen med jobbkonsulent finner dere den beste løsningen for deg.

Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ferdigheter, og sammen med jobbkonsulent hos GREP lager dere handlingsplaner for å nå målet om jobb eller utdanning. Vi legger vekt på å skape mestring og motivasjon og bruker ulike verktøy for å nå målet om jobb eller utdanning sammen med deg:

 • Karriereveiledning
 • En–til–en veiledning
 • Kartlegging av personlige styrker og egenskaper
 • Kurs og opplæring innen ulike fagområder
 • Arbeidstrening i ekstern bedrift eller på en intern arena i GREP

Grep bistår med å avklare

 • Stabilitet og utholdenhet
 • Tilretteleggingsbehov og muligheter
 • Kandidats behov og ønsker
 • Kartlegging knyttet til konkret arbeidssituasjon

Som kandidat hos GREP kan du selv finne relevant bedrift for arbeidstrening eller få bistand fra jobbkonsulenten din til å finne rett bedrift og bransje for deg.

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

VTA er et statlig arbeidsrettet tiltak som tilbyr arbeid hos bedrifter NAV har forhåndsgodkjent til formålet. GREP Arbeid har 207 varig tilrettelagte arbeidsplasser, fordelt i Bamble, Porsgrunn og Skien.

Tiltaket er for deg som har utfordringer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Du blir fast ansatt etter arbeidsmiljølovens rettigheter og plikter. Som ansatte i VTA beholder du uføretrygden som hovedinntekt, men i tillegg får du bonuslønn for jobben du utfører i GREP. Du mottar også godtgjøring til transport etter fast sats, og felles lunsj i våre kantiner. GREP arbeid organisere også hyggelige velferdstilbud og aktuelle kurs for ansatte i VTA.

Som hovedregel skal du kunne jobbe 50% eller mer i våre produksjonsarenaer, og i samarbeid med deg tilpasser vi din arbeidstid ut ifra det. Du vil også ha mulighet for hospitering i andre bedrifter med god oppfølging fra oss.

Du kan lese mer om de ulike arbeidsplassene i GREP her.

Målsetting med arbeidstilbudet

 • utvikle og vedlikeholde ressurser gjennom deltagelse i tilrettelagt arbeid
 • utvikle og vedlikeholde grunnleggende karriereferdigheter og arbeidslivskompetanse
 • tiltak som kan kvalifisere til jobb hos annen arbeidsgiver
 • tiltak som kan bidra til bedre livskvalitet

Alle arbeidstakere i VTA utarbeider sin egen plan med individuelle mål tilpasset den enkelte.

Hvem kan søke

Personer som har eller i nær framtid forventes å få innvilget 100% uføretrygd, og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging for å få utnyttet sitt arbeidspotensial.

I tillegg:

 • bostedsadresse i en av de fire Grenlandskommunene
 • oppfølgingsbehov innenfor bemanningsnorm 1:7 i arbeidshverdagen
 • eget ansvar for å komme seg til og fra jobb

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal likevel jevnlig vurderes i samarbeid med arbeidstaker om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid. Arbeidsforholdet avsluttes ved fylte 67 år.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor, de hjelper deg å søke.

Det er et inntaksteam bestående av representanter fra Grenlandskommunene, NAV og GREP som prioriterer søkere inn til ledige VTA stillinger.

Computer programming specialist team working on new project and planning for developing program.

Lærekandidater

Ønsker du et praktisk opplæringsløp, men trenger tilpasset opplæring for å nå dine yrkesfaglige mål. Da kan lærekandidat i GREP være en mulighet for deg

GREP har et samarbeid med Telemark Fylkeskommune og Opplæringskontoret Oktav om yrkesfaglig opplæring for lærekandidater.
En lærekandidat er en person som inngår en opplæringskontrakt for å oppnå en individuell tilpasset kompetanse innen et yrke, i stedet for å følge det ordinære løpet mot fagbrev. Dette tilbudet er rettet mot elever som har behov for en mer tilpasset og praksisnær opplæring, med mål om varig tilrettelagt arbeid. Ved avslutning av opplæringen gjennomfører lærekandidaten en kompetanseprøve. Denne prøven er tilpasset den opplæringen kandidaten har fått, og resultatet dokumenteres i et kompetansebevis.
For spørsmål og mer informasjon om å bli lærekandidat hos oss, kontakt opplæringskoordinator Asgeir Slåen på 990 16 350 eller send en e-post til asgeir.slaen@grepgrenland.no
Du kan lese mer om opplæringskontoret Oktav HER

rawpixel-799380-unsplash.jpg

Våre kurs

Learn More Example

GREP tilbyr til enhver tid forskjellige arbeidsmarkeds orienteringskurs (AMO). Kursene er rettet mot definerte målgrupper.

AMO-kurs arrangeres etter anbud fra NAV, og oversikt over kommende kurs er å finne på nav.no. Innsøkingen til AMO-kurs skjer via NAV, i samarbeid med kursdeltakeren.

GREP tilbyr AMO-kurs både som enearrangør og i samarbeid med andre aktører.