Turkis Grep Grenland AS G logo

FOR NAV

Samarbeid som får folk videre

GREP SIN STØRSTE OG VIKTIGSTE KUNDE

NAV

GREP er godkjent tiltaksarrangør for NAV innenfor tiltakene skjermede tiltak

GREP leverer også Arbeidsmarkedsopplæringskurs. Disse er anbudsutsatt i henhold til Lov om offentlig anskaffelse

GREP samarbeider med NAV på dagligleder nivå, veiledernivå, på teamledernivå, via tiltaksansvarlige, NAV lokalt og NAV fylke

GREP og NAV har jevnlige samarbeidsmøter, oppfølgingsmøter, ledermøter, møter i inntaksteamene, møter vedrørende den enkelte arbeidssøker, arbeidstaker, samt utviklingsmøter

GREPs ulike tiltak

  • Arbeidsforberedende Trening (AFT)
  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
  • Arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO)

 

aft veileder fra grep

Tiltak

Vår Visjon : Vi skal gi alle mennesker muligheten til å yte sitt beste
AFT

Et springbrett til en mer selvstendig fremtid, med fokus på dine styrker og muligheter.

VTA

En meningsfull arbeidshverdag under tilpassede forhold. hvor du får mulighet til å utvikle og bidra til samfunnet.

Jobbmestrende oppfølging(JMO)

Et samarbeid mellom Sykehuset Telmark HF, NAV og GREP tilbyr vi en vei til lønnet arbeid tilpasset dine behov.

Hjelpearbeider Bygg og Anlegg

Få kompetansen som arbeidslivet etterspør

Lærekandidater

Tilpasset opplæring, praktisk erfaring, og et kompetansebevis som bekrefter dine ferdigheter

Visste du at GREP formidlet 54%

Videre til arbeid eller utdanning fra AFT tiltaket i 2023