Turkis Grep Grenland AS G logo

GREP GRENLAND AS

Utviklende, Profesjonelle, Inkluderende og Trygghet

OM OSS

GREP er en arbeidsinkluderingsbedrift

GREP tilbyr muligheter for mennesker på vei mot, eller tilbake til arbeid, og et bredt spekter av varer og tjenester fra egen produksjon. Stortinget har gitt NAV og arbeidsmarkedsbedriftene oppdraget å sørge for arbeidsinkludering for flest mulig. Alle som er i stand til det skal få og beholde en jobb. I GREP skjer dette i form av over to hundre ordinært ansatte, flere hundre personer på varig tilrettelagt arbeid, og ikke minst ved fullt trykk på kvalifisering og formidling til arbeid for svært mange personer hvert år. Oppdraget er gitt av og utføres i nært samarbeid med NAV og i tett samarbeid med næringslivet i Grenland.
GREP Porsgrunn er organisasjonens hovedkontor, med lokaler i Floodmyrveien 29 på Engerfeltet i enden av Vallermyrene. Utover dette har GREP flere ulike lokasjoner i Grenland. Alle GREPs lokaler rommer aktiviteter som til sammen bidrar til å gi alle mennesker muligheten til å yte sitt beste!
Personer som jobber på en datamaskin
50+
Års erfaring
GREP får folk i jobb og utdanning

230 personer ut i arbeid eller utdanning i 2023

Veldig mange av deltakerne i tiltaket har begynt i en ny jobb eller startet på utdanning innen fagområder samfunnet har behov for. Vi kan nevne helsefagutdannelse og IT-utdannelse som noen eksempler på utdanningsløp for kandidater i tiltak hos GREP.


Dette er vi veldig stolte av, og vi vet at synergiene mellom arbeidsinkluderingsbedrifter, NAV og lokalt næringsliv er store og positive. Arbeidslivet trenger kompetent arbeidskraft og utdanningsretningene som er valgt er bygget på kompetanse og faglighet som samfunnet trenger.


For GREP får verdi setningen «Arbeidsglede gjennom inkludering» dobbel betydning, arbeidsglede for den som får jobb og for oss i GREP.

Vår Visjon

Vi skal gi alle mennesker muligheten til å yte sitt beste

Våre verdier

Utviklende, Profesjonelle, Inkluderende og Trygghet