Tilfredshetsundersøkelse for NAV

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

BATT (Benchmarking Attføring) er et resultat av et samarbeid mellom bransjeforeningen Attføringsbedriftene, ASVL og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

Systemet etablerer indikatorer for hva som er godt attføringsarbeid, også utover det som handler om direkte formidling til arbeid. Ved å svare på denne undersøkelsen vil du bidra til at NAV og GREP har et bedre grunnlag for å diskutere resultat.

Klikk her for å svare på undersøkelsen.