Verdier og samfunnsoppdrag

Ingen beskrivende tekst lagt til

Stortinget har gitt NAV og arbeidsinkluderingsbedriftene oppdraget å sørge for arbeidsinkludering for flest mulig. Alle som er i stand til det skal få og beholde en jobb.

 

I dag tenker vi at Stortinget har gitt NAV og arbeidsinkluderingsbedriftene oppdraget å sørge for arbeidsinkludering for flest mulig. Alle som er i stand til det skal få og beholde en jobb. I GREP skjer dette i form av over 200 ordinært ansatte, 230 personer på varig tilrettelagt arbeid, og ikke minst ved fullt trykk på kvalifisering og formidling til arbeid for flere hundre personer hvert år. Oppdraget er gitt og utføres i nært samarbeid med NAV og over 600 bedrifter i Grenland.

Vår Visjon : Vi skal gi alle mennesker muligheten til å yte sitt beste

Våre verdier : Utviklende, Profesjonelle, Inkluderende og Trygghet