GREP Rødmyr

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP Rødmyr er GREPs produksjons- og arbeidsinkluderingsbygg i Skien

Bygget ligger i Rødmyrveien 57.

GREP Rødmyr huser store deler av GREPs produksjon. Her finnes produksjonsavdelinger for blant annet søm og tekstil, mekanisk, pakking og montering, snekker, trykkeri og vaskeri. GREP Rødmyr er arbeidsplass for veldig mange innenfor varig tilrettelagt arbeid.