Lokasjoner i GREP

35 51 63 00 E-post Facebook

GREP har fordelt sin virksomhet på ulike lokasjoner i hele Grenland.

 

Alle lokasjonene bidrar aktivt til GREPs produksjon av varer og tjenester, i tillegg til å være arbeidsplass for mennesker i varig tilrettelagt arbeid og arenaer for arbeidssøkere som har behov for arbeidstrening, erfaring og utprøving. Mange av GREPs lokasjoner tilbyr også lærlingeplasser innenfor ulike fag og andre opplærings- og kompetansehevingsløp. GREP har fokus på trygge og forutsigbare rammer for alle arbeidstakere og arbeidssøkere, og jobber kontinuerlig med ivaretakelse av et godt arbeids- og læringsmiljø på alle lokasjoner. 

For å se en oversikt over alle GREPs tjenesteområder kan du klikke her.