GREP får folk i jobb og utdanning!

Ingen beskrivende tekst lagt til

GREP har gjennomsnittlig 230 tiltaksplasser i AFT-tiltaket i året.

Veldig mange av deltakerne i tiltaket har begynt i en ny jobb eller startet på utdanning innen fagområder samfunnet har behov for. Vi kan nevne helsefagutdannelse og IT-utdannelse som noen eksempler på utdanningsløp for kandidater i tiltak hos GREP.

Dette er vi veldig stolte av, og vi vet at synergiene mellom arbeidsinkluderingsbedrifter, NAV og lokalt næringsliv er store og positive. Arbeidslivet trenger kompetent arbeidskraft og utdanningsretningene som er valgt er bygget på kompetanse og faglighet som samfunnet trenger.

For GREP får verdi setningen «Arbeidsglede gjennom inkludering» dobbel betydning, arbeidsglede for den som får jobb og for oss i GREP.