Karriereveiledning

Ingen beskrivende tekst lagt til

På linkene under kan du finne informasjon om verktøy og metoder innen karriereveiledning.

 

Vip24 innlogging

Vip24 er et online interessekartleggingsverktøy som brukes som grunnlag for karriereveiledning og arbeidslivsveiledning i et helseperspektiv, og inkluderer hele 24-timersmennesket. Meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig friskfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Fokuset er positivt og rettet mot den enkeltes sterke sider og muligheter. Kartleggingen har som mål å synliggjøre nye muligheter i jobb, studier og fritid, og kan senere brukes i medarbeidersamtaler, CV og jobbintervju.

Jobpics

Jobpics er et bildebasert interesseverktøy til bruk i karriereveiledning. Verktøyet kan være nyttig for jobbsøkere med lav norskkompetanse og/eller svake lese- og skriveferdigheter, jobbsøkere med begrensede digitale ferdigheter eller jobbsøkere som synes tekstbaserte verktøy er vanskelige å forstå. Jobpics er et godt utgangspunkt for samtale rundt yrkes- og utdanningsmuligheter. Jobpics er ikke en digital ressurs, men må utføres i samarbeid med din jobbkonsulent. Dersom du av ulike årsaker ikke kan treffe jobbkonsulenten din fysisk kan du allikevel utforske ulike yrker ved hjelp av jobbkompasset eller Mitt yrke på NRK

Jobbkompasset

Hvis du er usikker på hva du vil bli kan Jobbkompasset være et nyttig verktøy. Du velger et område du er interessert i og så hjelper verktøyet deg å finne yrker som passer. Kanskje finnes det yrker du ikke visste eksisterte?

Utdanningstesten - studie- og yrkesvalg

Slik har du kanskje ikke tenkt på utdanningsvalg?

"Karriereveiledning bidrar på veien!" - en filmsnutt om karriereveiledning.