GREP Maribakkene Barnehage

GREP Maribakkene Barnehage
35 51 63 00 E-post Facebook

Maribakkane barnehage ligger på Moflata i Skien

Barnehagen har seks avdelinger, og bruker barnas medvirkning som springbrett for den pedagogiske jobbingen. I Maribakkane barnehage tilbys det lærlingeplasser innenfor barne- og ungdomsfaget, og arbeidssøkere med behov for arbeidstrening og erfaring har en god arena for dette her.

Gå til Maribakkane barnehages nettsider for å oppleve barnehagen og søke om plass i Maribakkane barnehage.