GREP Elektro

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

GREP elektro og tavlemontasje er en produksjonsavdeling med dyktige fagarbeidere og lærlinger. Tavlemontørene hos GREP elektro og tavlemontasje utfører oppdrag på bestilling fra næringslivet, leverer til avtalt tid og avtalt kvalitet.

 

Industrimarkedet i Grenland, og dets utvikling har stilt spesielle krav, noe som har gitt oss lærerike utfordringer. I tillegg til industrikompetanse, skreddersyr vi også løsninger for næringsbygg, offentlige bygg, skoler og barnehager. Vårt primærmarked er sørøstlandet men vi leverer også tavler andre plasser i landet, så vel som eksport. 

Vår bedrift kjennetegnes av engasjerte medarbeidere med lang erfaring. Vi ønsker et samarbeid allerede på designstadiet for å skreddersy løsninger etter kundens behov. 

Kvalitet og fornøyde kunder er målsetninger vi jobber med. Vår bransjeforening NETF (Norsk eltavleforening) gir oss kunnskap og trygghet, noe som kommer våre kunder til gode i form av tilfredsstillende produkter. Vi ønsker å fremstå som en ansvarlig partner og et naturlig valg for industrien og installatører i vårt salgsområde.

GREP elektro og tavlemontasje leverer alt innen el-tavler. Avdelingen utfører arbeidsoppgaver for privat og offentlig sektor med alt fra enkle tavler til de mest avanserte elektrotavlene for næring og bolig. I tillegg leverer og monterer GREP elektro og tavlemontasje nettverksteknologi og er både prosjekterende og utførende innenfor fiber-/nettverksteknologi. GREP elektro og tavlemontasje tilbyr testing og dokumentasjon av nettverk. Med bakgrunn i sin ECOMNETT-autorisasjon er GREP elektro og tavlemontasje sertifisert til å utføre alt arbeid innen datanettverk.

GREP elektro og tavlemontasje har også produksjon og sammenstilling av mindre komponenter etter kundens kravspesifikasjon, og har blant annet automatiserte maskiner for kabelbearbeiding og sluttkontroll.

Produkter fra GREP elektro og tavlemontasje

  • Hovedtavler
  • Underfordelinger
  • Styre- og automatikkskap
  • Komplette nettverksskap
  • Kabelsettproduksjon

Tjenester fra GREP elektro og tavlemontasje

  • Engineering
  • Produksjon
  • Inspeksjon og service
  • Datanettverk og IKT servicefag
  • Fagbrev tavlemontør