Grepfrukt

Ingen beskrivende tekst lagt til
35 51 63 00 E-post Facebook

Konseptet Grepfrukt leverer fersk frukt til næringslivet til Grenland hele uken. Tjenesten er abonnementsbasert, hvor bedriftene selv bestemmer størrelse og frekvens på leveransene.

 

Frukt er en bidragsyter til økt effektivitet og trivsel på arbeidsplassen. 

Grepfrukt kan også levere frukt som enkeltleveranser: generalforsamlinger, styremøter eller andre anledninger.

Gå til grepfrukt.no for å se mer om Grepfrukt og legge inn bestilling.